Menu

porten banner v2

Innkalling til årsmøte i GBU

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

Onsdag 16.mars 2011 kl.19.00 i Margarinsentralen på Gjøra.

 

 

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

 2. Valg av to personar til å skrive under protokollen

 3. Valg av møteleiar

 4. Årsmelding frå styret

 5. Rekneskap

 6. Fastsetjing av kontingent

 7. Valg av leiar for eit år

 8. Valg av fire styremedlemer og to varamedlemer for eit år

 9. Valg av revisor

 10. Orientering om etablering av nettside for og om Øvre Sunndal, kort status for Sunndalsporten samt mulig etablering av nye prosjektgruppe(r).

 11. Innkomne saker

 

VELKOMMEN

 

For Styret,

 

Tommy Fossum

 

The most visited gambling websites in The UK