Menu

porten banner v2

17. mai på Gjøra!

  • Overordnet kategori: Hovedmeny

Dagen ble feiret på tradisjonelt vis, men sol under hele arrangementet.

 

Rute for toget: Startet på skolen, en runde gjennom Gjørasmoen byggefelt,

Fjellgardsveien forbi Sunndalsporten, over RV70, til Gjøra kapell og

gudstjeneste.

 

Etterpå var det program og leker på skolen.

 

I år spilte Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps på Gjøra.

Flaggborg med komite-medlemmer og "korps" (Tor Olav Nisja)

Daniel, Tiril og Sindre toget.

Toget passerer Sunndalsporten

Toget utenfor Gjøra kapell.

Nasjonalsangen synges utenfor Gjøra kapell, før vi går inn til gudstjeneste. Ane bærer skolefanen, og Signe og Eirin holder snorene.

Folk på tur ut av Gjøra kapell, klare for program, mat og leker på skolen.

The most visited gambling websites in The UK