Menu

porten banner v2

Litt generelt om 4H

  • Overordnet kategori: Ressurser

4H er en medlemstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

Formål

4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

 

Motto

Å lære ved å gjøre.

 

4H løftet

Vi lover å arbeide mot det mål,

å bli en god ungdom med klart hodet,

varmt hjerte,

flinke hender

og god helse.

 

Merkesystemet i 4H er delt inn i

Aspirant og miniaspirant (10 – 11 år og yngre)

Junior (12 – 14 år)

Senior (15 – 18 år)

 

I løpet av et 4H år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt.

Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene, tildeles man hvert året merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H plaketten.

 

The most visited gambling websites in The UK