Menu

porten banner v2

Fossekallen 4H

  • Overordnet kategori: Ressurser

 

Ble startet i 1995. Medlemmene er hovedsakelig fra Gjøra, men har også medlemmer fra Grøa. I klubben vår har hittil 5 medlemmer mottatt plaketten. I løpet av et 4H år arrangerer vi bl.a basar, skøytedag, familiedag, høstfest og vi deltar på div leirer og kurs. I juni 2010 arrangerte vi i lag med Fale 4H fylkesleir for Møre og Romsdal på Gjøra.Det ble et vellykket arrangement som vi har fått mye skryt for! Vi er i år 18 medlemmer og 4 klubbrådgivere.

 

Styret for Fossekallen 4H i 2011

Leder: Hanna Gravem

Nestleder: Frida Gravem

Kasserer: Ingvild Gravem

Sekretær: Sigrid Klingøy

Styremedlem: Synne Gravem

Klubbrådgiver A: Inger Marie Gravem

« B: Grete Breen

« B: Tove Ørsund

« B: Tom Nielsen

BILDER KOMMER!!

 

The most visited gambling websites in The UK