Menu

porten banner v2

Gjøra Bygdeutvikling

Årsmøte i GBU 23.mars 2017 kl 20

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

GBU kaller inn til årsmøte torsdag 23.mars kl 2000 i Sunndalsporten.

 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av to personer til å skrive under protokollen

3. Valg av møteleder

4. Årsmelding fra styret

5. Regnskap

6. Fastsetting av kontigent

7. Valg av leder for et år

8. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem

9. Valg av revisor og medlem valgkomité

10. Fastsetting av honorar til styret 2016

11. Info om kommende aktiviteter 2017

12. Innkomne saker

 

Servering. 

Alle er velkommen!

Årsmelding og regnskap blir utdelt på årsmøtet.

 

For styret, 

Leif Larsen.

Kronerulling for jubileumsgave til Sunndalsporten

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

Den 14. juli er Sunndalsporten - bygdesenteret i øvre Sunndal - fem år!

Nå skal Sunndalsporten få et nytt løft!

Jubileumskomiteen for Sunndalsporten fem år og Gjøra Bygdeutvikling inviterer derfor alle med et bankende hjerte for øverbøgda til å bidra for å få asfaltert foran Sunndalsporten og få hevet grøntområdet.

Vi vil fjerne støvproblemet og alle hullene i veien en gang for alle.

Dessuten er målet å få gitt grøntarealet også en ansiktsløftning, sier jubileumskomiteen og GBU.

Vi har nå en enestående sjanse til å få asfaltert området for en overkommelig sum fordi Veidekke skal asfaltere oppover Sunndalen i sommer. Vi håper derfor å få samet inn såpass med penger at asfalten kan legges i august/september, sier de lokale kreftene som nå har gått sammen om prosjektet.

Derfor ber vi alle om å være med på en kronerulling for asfalt foran Sunndalsporten. Vi har som mål å skaffe mellom 250 000 til 300 000, som er nok til asfaltering av hele plassen foran Sunndalsporten og få løftet grønt arealet.

14. juli vil det ble jubileumsmarkering på Sunndalsporten - samtidig som Gjæra Gjøra åpner festivalen for tiende året på rad.

Alle bidrag kan sendes til Sunndalsportens Gavefond på konto 4035.17.48232.

Kronerullingen blir drevet gjennom Facebook-kontoen Kronerulling for jubileumsgave for Sunndalsporten. Oppgi hvem du vil utfordre til å være med i kronerullingen enten på Facebook-siden eller på selve innbetalingen. Trykk på linken: https://www.facebook.com/Kronerulling-for-jubileumsgave-for-Sunndalsporten-500722893467250/?fref=ts 

Bildetekst: Styreleder for Sunndalsporten AS, Leif Kåre Gustavsen (til venstre), er glad for initiativet for å legge asfalt og oppgradere grøntområdet rundt Sunndalsporten. Her sammen med initiativtakerne Gunn Signe Aarnes, Gunnar Edvin Nisja, Marit Hjellmo, Leif Larsen og Tommy Fossum.

 

Invitasjon til åpent møte på Gjøra 17.november 2015

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

Åpent møte på Gjøra 17. november om bygdeutvikling i Øverbøgda - natur, kultur og næring som basis for videre verdiskapning

Gjøra bygdeutvikling og Sunndal kommune inviterer til åpent møte med informasjon og ideverksted tirsdag 17. november kl. 18 – 21 i Sunndal nasjonalparks lokaler i Sunndalsporten.

Øverbøgda skal videreføre den positive utviklingen som har vært i kretsen de siste årene. Vi ønsker å koordinere aktivitetene framover og informere om nye aktiviteter som skal igangsettes. Alle inviteres til å bli med for å gi innspill på vegen videre.

Aktuelt: Sunndal nasjonalparksenter, Driva med forestående gyrobehandling og fiskesperre, Fjellgardane utvalgte kulturlandskap, turistinformasjonen – som sammen med viktige næringslivsaktører skal sørge for økt verdiskapning i øvre Sunndal.

Miljødirektoratet ved nasjonalparkseksjonen, fiskeseksjonen og naturarvseksjonen vil være tilstede og informere.

Nasjonalparkforvaltningen (Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark) og verneområdeforvaltningen (Trollheimen), fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunens region- og næringsavdeling samt Visit Nordmøre og Romsdal er invitert.

Enkel servering.

Alle som er opptatt av Øverbøgda er hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen GBU og Sunndal kommune

Årsmøte i GBU 5.mars

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

GBU innkaller til årsmøte i Sunndalsporten torsdag 5.mars 2015 kl 20.00.

 

Saksliste:

1. Godkjenninng av innkalling og sakliste
2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
3. Valg av møteleier
4. Årsmelding fra styret + info om aktiviteter 2015
5. Regnskap
6. Fastsetting av kontigent
7. Valg av leier for et år
8. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem
9. Valg av revisor
10. Fastsetting av honorar til styre for 2014
11. Innkomne saker

Servering.

Alle er velkommen!

Årsmelding og regnskap blir utdelt på årsmøtet.

For styret,

Leif Larsen

Bøgdakveld og boklansering. NB! Flyttet til 9.desember.

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

 Tirsdag 9.desember er det Bøgdakveld med boklansering på Musgjerd grendahus.


- Vi ønsker alle hjertelig velkomne, sier arrangmentskomiteen, som åpner dørene kl 19for den første Bøgdakvelden på lenge.

Det vil bli kort status på ulike prosjekter i bygda fra GBU, Driva Idrettslag og Gjæra Gjøra - og andre aktører som har noe nytt å fortelle.
Etterpå er det lansering av boka Folk i Sunndal - ei bok hvor øverbøgda er godt representert i. 
Tommy Fossum og Petter Erik Innvik presenterer den nye boka "Folk i Sunndal" for første gang - og signerer og selger boka til spesialpris etter presentasjonen med mange unike bilder. Og noen gode historier, kjenner vi dem rett.

Det vil bli salg av mat og lodd - og bøker til spesialpris. Det er krevende forhold for kortautomat ved grendahuset, så ta med kontanter for kjøp av mat, lodder og bøker, oppfordrer arrangørene. Alle er hjertelig velkomne.

 

Tenning av julegran

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

Det blir tenning av julegran laurdag 29.november kl 16.00 ved Sundalsporten. Sundalens Storblæsar Ensemble spelar julesonga. I Sunndal Nasjonalparksenter vert det stilt ut formingsarbeid av elevar ved Gjøra oppvekstsenter. Ellers så blir det gløgg, peparkaker og loddsal. Kanskje nissen vil da seg en tur også. 

Vel møtt!

Arrangør: Joker Sunndalsporten, GBU og Sunndal Nasjonalparksenter.

Her er nissen fra eit tidlegare år.

GBU tildeles bygdeutviklingsprisen 2014 i Møre og Romsdal

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

Bygdeutviklingsprisen ble etablert av Landbruks- og matdepartementet i 1997. Den er en bedrifts- og næringsutviklingspris for virksomheter eller personer som har etablert virksomheter med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Formålet med prisen er blant annet å synliggjøre gode resultater innen næringsutvikling basert på disse ressursene.  

Les mer: GBU tildeles bygdeutviklingsprisen 2014 i Møre og Romsdal
The most visited gambling websites in The UK