Menu

porten banner v2

Spor – Fylkesmagasinet for Møre og Romsdal nr. 4, 2010

  • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
  • Overordnet kategori: Ressurser

I siste nummer av fylkesmagasinet ”spor”, som ligger i postkassene til alle husstander i Møre og Romsdal i disse dager, er det en reportasje fra Gjøra på s. 18 og 19.

”Gjøra gjer porten vid” gir god omtale av bygda vår på ulike områder.

 

Det står blant annet:

”Bulyst i praksis

Frå fylkeshald er det klart at løyvinga på 600.000 kroner til Gjøra nyleg er alt anna enn tilfeldig.

- Skal små lokalsamfunn som Gjøra oppnå utvikling i form av nye bedrifter, fleire innbyggjarar og eit betre servicetilbod, må bygdefolket sjølv ta tak. Gjøra-samfunnet har gjennom fleire år vist mot, engasjement og handlekraft. Med ei slik dugnadsånd i botn, er vi sikre på at dei pengane fylkeskommunen investerer i prosjektet vil gje synlege resultat, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Det var full semje i Nærings- og miljøutvalet om å støtte ”No ska vi gjæra Gjøra”.

 

The most visited gambling websites in The UK