Menu

porten banner v2

Kreativ og matnyttig ide-dugnad

  • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
  • Overordnet kategori: Ressurser

Mange gode forslag til hvordan Gjøra kan utvikles videre kom opp under ide-dugnaden i Musgjerd grendahus lørdag 9. oktober. Personer med glød for øverbygda satte av nærmere tre timer denne ettermiddagen. Har du lyst til å være med i ei arbeidsgruppe, se under les mer… for kontaktpersoner!

Asgeir Meland fra Aktivum Midt-Norge ledet prosessen fram til lister med konkrete forslag.

 

Det ble jobbet med to gruppeoppgaver, som i etterkant ble presentert i plenum.

 

Gruppeoppgave 1 (Bolyst):

1. Hvilke kvaliteter mener dere kan trekke nye innbyggere til øvre Sunndal?

2. Hvilke kvaliteter / tiltak bør øvre Sunndal utvikle for å trekke nye innbyggere?

3. Hvilke tiltak bør iverksettes for å etablere et variert og attraktivt botilbud i øvre Sunndal?

 

Gruppeoppgave 2 (Sunndalsporten):

1. Forslag til tiltak for Sunndalsportens uteområde.

Tiltak for barn, eldre og andre målgrupper

-                     Stoppeffekter

-                     Bruk av området

-                     Osv.

2. Forslag til innhold i Sunndalsporten

 

Mange gode forslag kom opp, og det ble etablert to grupper som skal jobbe videre med å konkretisere og utvikle forslagene.

 

Arbeidsgruppe Bolyst:

Eva Gikling                mob     469 43 741

Leif Larsen                 mob     917 80 509

Asbjørn Gravem         mob     976 83 349

 

Arbeidsgruppe Sunndalsporten:

Marit Bjerkaas            mob     976 52 022

Simon Milton Jones    mob     469 46 054

Gerd Bøklep               mob     993 00 893

 

Vil du være med, ta kontakt med noen i gruppa!

Det trengs noen flere i begge gruppene!

 

Vellykket høstfest

Om kvelden var det god stemning under høstfesten, med deilig høstkoldtbord fra ”Timian og Persille”, og levende musikk til ”Dans med oss”.

  

The most visited gambling websites in The UK