Menu

porten banner v2

”Det lysner i skogen…”

  • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
  • Overordnet kategori: Ressurser
Samtidig med at Sunndalsporten tek form, er arbeidet med å legge til rette for nye boligtomter på Gjøra i gang, både planmessig og reint fysisk. Ein god del av skogen mellom idrettsbanen og Grytøyvegen er rydda på dugnad, og Gjøra bygdeutvikling har ambisjonar om å få til attraktive tomter på Gjøra, i eit område av sjølve Sunndalen som både er tørt og solrikt.  

Magne Bøklep og motorsaga har hatt mange dagar i skogen dei siste vekene.

15.11 

 

 

15.11

15.11

The most visited gambling websites in The UK