Menu

porten banner v2

16 personer fra Gjøra på kurs

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

Det var godt oppmøte på motivasjonskurset i Førstehjelp og hjertestarter på Gjøra skole

8. juni kl 17.00 til 22.00.

Både teori, kveldsmat og praktiske øvelser var lagt inn.

16 personer fikk en lærerik ettermiddag sammen med instruktør Sigurd Glendrange fra Blostrupmoen, som har levert hjertestarteren Gjøra Bygdeutvikling fikk med Hotell Kristiansund etter søknad.

Motivasjonskurset la stor vekt på å gå mer inn på dette å tørre å involvere seg, tørre å bry seg om andre mennesker. Kursinstruktøren hadde fokus på at kunnskap gir trygghet til å handle.

 

Innholdet i kurset:

 • Varslingsrutiner, interne og eksternt

 • Opptreden, personlig og generelt

 • Hjertestarteren – teknisk og funksjonelt

 • Blødninger

 • Brannskader

 • Bruddskader

 • Kramper, epilepsi, sukkersyke

 • Hjerteproblematikk

 • Fremmedlegeme i luftveiene

 • Praktisk trening HLR med hjertestarter

 

Alle deltakerne fikk kurshefte og kursbevis etter gjennomgått kurs.

 

Det var mange positive tilbakemeldinger fra kursdeltakerne etter kurset. Gjøra Bygdeutvikling vil få tilbud om et oppfriskingskurs fra Blostrupmoen om ca et år. Da vil det eventuelt bli anledning for flere å delta.

Hjertestarteren vil bli plassert i Sunndalsporten.

The most visited gambling websites in The UK