Menu

porten banner v2

Årsmøte i GBU 5.mars

  • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
  • Overordnet kategori: Ressurser

GBU innkaller til årsmøte i Sunndalsporten torsdag 5.mars 2015 kl 20.00.

 

Saksliste:

1. Godkjenninng av innkalling og sakliste
2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
3. Valg av møteleier
4. Årsmelding fra styret + info om aktiviteter 2015
5. Regnskap
6. Fastsetting av kontigent
7. Valg av leier for et år
8. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem
9. Valg av revisor
10. Fastsetting av honorar til styre for 2014
11. Innkomne saker

Servering.

Alle er velkommen!

Årsmelding og regnskap blir utdelt på årsmøtet.

For styret,

Leif Larsen

The most visited gambling websites in The UK