Menu

porten banner v2

Invitasjon til åpent møte på Gjøra 17.november 2015

  • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
  • Overordnet kategori: Ressurser

Åpent møte på Gjøra 17. november om bygdeutvikling i Øverbøgda - natur, kultur og næring som basis for videre verdiskapning

Gjøra bygdeutvikling og Sunndal kommune inviterer til åpent møte med informasjon og ideverksted tirsdag 17. november kl. 18 – 21 i Sunndal nasjonalparks lokaler i Sunndalsporten.

Øverbøgda skal videreføre den positive utviklingen som har vært i kretsen de siste årene. Vi ønsker å koordinere aktivitetene framover og informere om nye aktiviteter som skal igangsettes. Alle inviteres til å bli med for å gi innspill på vegen videre.

Aktuelt: Sunndal nasjonalparksenter, Driva med forestående gyrobehandling og fiskesperre, Fjellgardane utvalgte kulturlandskap, turistinformasjonen – som sammen med viktige næringslivsaktører skal sørge for økt verdiskapning i øvre Sunndal.

Miljødirektoratet ved nasjonalparkseksjonen, fiskeseksjonen og naturarvseksjonen vil være tilstede og informere.

Nasjonalparkforvaltningen (Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark) og verneområdeforvaltningen (Trollheimen), fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunens region- og næringsavdeling samt Visit Nordmøre og Romsdal er invitert.

Enkel servering.

Alle som er opptatt av Øverbøgda er hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen GBU og Sunndal kommune

The most visited gambling websites in The UK