Menu

porten banner v2

Innkalling til årsmøte i GBU tirsdag 15.mars kl 19 i Sunndalsporten

 • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
 • Overordnet kategori: Ressurser

GBU holder årsmøte tirsdag 15.mars kl 19 i Sunndalsporten.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 3. Valg av møteleder
 4. Årsmelding fra styret
 5. Regnskap
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Valg av leier for et år
 8. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem
 9. Valg av revisor og medlem valgkomitéen
 10. Fastsetting av honorar til styre for 2015
 11. Info om kommende aktiviteter 2016
 12. Innkomne saker

Servering

Alle er velkommen!

Årsmelding og regnskap blir utdelt på årsmøte.

For styret,

Leif Larsen

The most visited gambling websites in The UK