Menu

porten banner v2

Årsmøte i GBU 23.mars 2017 kl 20

  • Skrevet av Dagrun Aarnes Nisja
  • Overordnet kategori: Ressurser

GBU kaller inn til årsmøte torsdag 23.mars kl 2000 i Sunndalsporten.

 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av to personer til å skrive under protokollen

3. Valg av møteleder

4. Årsmelding fra styret

5. Regnskap

6. Fastsetting av kontigent

7. Valg av leder for et år

8. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem

9. Valg av revisor og medlem valgkomité

10. Fastsetting av honorar til styret 2016

11. Info om kommende aktiviteter 2017

12. Innkomne saker

 

Servering. 

Alle er velkommen!

Årsmelding og regnskap blir utdelt på årsmøtet.

 

For styret, 

Leif Larsen.

The most visited gambling websites in The UK