Menu

porten banner v2

Historie

Lady Barbara Arbuthnott

  • Overordnet kategori: Hovedmeny

Våren 1864 kom "the honorable mrs. Barbara Elrington Arbuthnott" til Sunndal på bryllupsreise med sin tredje ektemann William Arbuthnott. Med i følget hadde de en norsk tolk, Oluf Endresen, og James, Barbaras sønn fra andre ekteskap.

Arbuthnotts kom til Sunndal som så mange andre briter for å fiske laks, oppleve naturen og gå på jakt i fjellene. William var en ivrig laksefisker og Barbara kom til å like dalen svært godt. Derfor kom de tilbake flere somre på rad, assistert av sin trofaste tolk Oluf Endresen. Etter en krangel med sin stefar fikk James, som led av epilepsi, et anfall han aldri kom ut av. James døde på Fokkstua på Hjerkin mens Barbara desperat forsøkte å få sin sønn til lege i England. James ble begravd på Løykja kirkegård, som ligger like overfor Sunndal Bygdemuseum. 

Les mer: Lady Barbara Arbuthnott

Helleristningene på Gravem

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Nede ved elva på gravem ligger den eneste kjente jordbruksristningen på Nordmøre. En gang i bronsealderen, for 4000 år siden var det en eller flere sunndalinger som ville markere noe her, derfor risset de omrisset av flere båter inn i stein. Dette er de første båtene vi vet om i Sunndal Kommune. Riktignok hadde man sikkert brukt båter i 6000 år allerede her i distriktet, men det var først i bronsealderen at noen laget et bilde av dem. Hva var det de ville fortelle etterkommere eller samtidige ved å lage slike bilder i berget?
 
Les mer: Helleristningene på Gravem

Hans Majestet Kongen av Musgjerd

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Det er mye historie i Øverbøgdn. Områdene her oppe har unngått Sunndalsøras industrialisering. Det har gjort at man på et ganske lite område kan finne mange fornminner. Forsvunnet gravfelt på Romfohjellen, graver og hustufter på andre siden av elva: På Ørsund. Gammel kirkegård og gravfelt på Musgjerd, Nordmøres eneste jordbruksristing på Gravem, gravfelt på Gjøra (mer om dette en annen gang) og forsvunnet gravfelt på Liahjell. Det er mye å velge i, men kanskje en av de mest interessante er Kongedømmet Musgjerd.
Les mer: Hans Majestet Kongen av Musgjerd

Ødegården på Ørsund

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Under registreringen oppover Sunndalen blir vi mer og mer klar over hvor mye som er forsvunnet av det som en gang fantes av kulturminner. En gang i tida fantes det et gravfelt for nesten hver gård. I dag er det veldig få igjen. Et av disse ligger på Ørsund. En gang i jernalderen sto det en gård oppe på hjellen bare en 20 meter fra veien like etter at man passerer grustaket. Her lå to bygninger på 15 og 18 meter. Like ved husa ligger et gravfelt og kanskje er det her de begrov sine døde de som levde på gården. 
Les mer: Ødegården på Ørsund

Crookshank på Gjøra

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Det Britiske innslaget i Sunndal var markant en periode. Mange navn ble kjent i dalen på slutten av 1800-tallet. Det var Pretyman, Bridgeman, Arbuthnot, Lort Phillips og Crookshank og mange flere. De fleste lot ikke etter seg store bygninger, skytterbevegelser og andre herligheter. De leide elverett og overnattingsplasser på gårdene oppover dalen og bidro langt mer til den lokale økonomien på sikt en Lort Phillips og Fru Arbuthnott. De som kanskje har bidratt med noe av det mest verdifulle til ettertida er Crookshank familien. Ikke mest fordi Mr. Emil M. Crookshank bygde et fint hus, Nyheim, som fremdeles står på Gjøra i dag, men fordi de to døtrene Margaret og Evelyn hadde kunstnerisk talent.
Les mer: Crookshank på Gjøra

Alfheim

  • Overordnet kategori: Hovedmeny

Sunndal Bygdemuseum består av 13 bygninger. Bare 8 av disse ligger på selve museumsområdet. De er derfor ikke alltid like synlig for publikum slik at mange ikke en gang vet hvor de ligger. Den kanskje mest kjente av museets bygninger utenfor museumsområdet er Alfheim.

Les mer: Alfheim

Gammeltøftinj

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Ole Pedersen Tøfte het en mann som bodde på Tøfte på flatvad på 1800-tallet.
Han er en av de personlighetene vi har mest kjennskap til fra Sunndal på den tida.
Det er heller ikke rart for han lot etter seg betydelige landemerker som står den dag i dag; Ålvundeid og Romfo Kirke.
”Tøftinj” hadde mange roller opp gjennom livet. I 29 års alderen ble han utkommandert som soldat til Røros.
Han var smed, håndverker og bonde.
The most visited gambling websites in The UK