Menu

porten banner v2

Crookshank på Gjøra

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Det Britiske innslaget i Sunndal var markant en periode. Mange navn ble kjent i dalen på slutten av 1800-tallet. Det var Pretyman, Bridgeman, Arbuthnot, Lort Phillips og Crookshank og mange flere. De fleste lot ikke etter seg store bygninger, skytterbevegelser og andre herligheter. De leide elverett og overnattingsplasser på gårdene oppover dalen og bidro langt mer til den lokale økonomien på sikt en Lort Phillips og Fru Arbuthnott. De som kanskje har bidratt med noe av det mest verdifulle til ettertida er Crookshank familien. Ikke mest fordi Mr. Emil M. Crookshank bygde et fint hus, Nyheim, som fremdeles står på Gjøra i dag, men fordi de to døtrene Margaret og Evelyn hadde kunstnerisk talent.
 
Somrene 1906, 1907, 1910 og 1912 vet vi med sikkerhet de tilbrakte i Øverbygda, på Nisja. Disse årstallene finner vi igjen i skisebøkene til Evelyn Crookshank. Evelyn var botanisk interessert og tok med seg tegne og malesakene ut i naturen. Der dokumenterte hun i levende detaljer de vekster hun så og passet ofte på å skrive ned hvor den enkelte arten var tegnet. Dette resulterte i minst to skissebøker med fantastisk fine blomster. I begynnelsen var Evelyn interesert i blomsterplanter, men malte også bærplanter. I den siste skisseboka er det sopp og lav som dominerer. Disse to skissebøkene er uerstattelig dokumentasjon av faunaen i øvre Sunndal for 100 år siden. Evelyn har forsøkt å gi plantene korrekte latinske navn flere steder, men ikke alltid lykkes helt. I skissene kan vi se en viss kunstnerisk utvikling slik at den siste skisseboken har større detaljnivå en den første. Til gjengjeld er funnopplysningene i den første boken bedre. Ofte fyller tegningene i skissebøkene bare en liten del av midten på siden, det bidrar til å fremheve tegningen, men viser også at hun hadde god råd på papir.
 
Som nevnt hadde Evelyn ei søster, Margaret. Hennes bidrag til dokumentasjon av fortidens Sunndal var ikke mindre. I stedet for planter var Margaret mer interessert i folk. Margaret malte gårder, gjenstander og ikke minst folk. Helst ville hun dokumentere dagligdagse situasjoner, et barn på fanget til bestefar, kvinne ved rokken og lignende. Inventaret i rommene ble også dokumentert og i enkelte tilfeller har folk gjenkjent gamle møbler som fremdeles eksisterer. Det er fascinerende sett i sammenheng med de møblene som ikke eksisterer lengre. Maleriene gir ofte et annet bilde en hva et fotografi ville gitt. De fleste fotografier fra denne tiden er tatt i svært høytidelige former og gir ikke et like godt innblikk i folks hverdag.
Søstrene hadde en bror, Godfrey, som var ivrig fotograf, han skal visstnok ha tatt fargefotografier allerede i 1920 – tallet. Godfrey ble drept av en elefant i Afrika og etter dette var det ikke mye å se av Crookshanks i Sunndal. Familien leide ut Nyheim helt til de solgte huset i 1966. Både Margaret og Evelyn ble gift og kom ikke tilbake til Sunndal, men de glemte nok ikke oppholdet her. Margaret som da var gift Beale, skjenket flere av sine malerier fra Sunndal til museet på slutten av -60 tallet og Evelyns svigerinne mrs. Arthur Crookshank gav de to skissebøkene hit. 
 
Evelyn har malt blomsteren, mens Margrete har malt den gammle damen.
The most visited gambling websites in The UK