Menu

porten banner v2

Gammeltøftinj

  • Overordnet kategori: Hovedmeny
Ole Pedersen Tøfte het en mann som bodde på Tøfte på flatvad på 1800-tallet.
Han er en av de personlighetene vi har mest kjennskap til fra Sunndal på den tida.
Det er heller ikke rart for han lot etter seg betydelige landemerker som står den dag i dag; Ålvundeid og Romfo Kirke.
”Tøftinj” hadde mange roller opp gjennom livet. I 29 års alderen ble han utkommandert som soldat til Røros.
Han var smed, håndverker og bonde.
Men det er altså som kirkebygger ”Gammeltøftinj” er mest kjent. Han bygde Romfo Kirke i 1820, da var han allerede 43 år gammel.
Dette var hjemkirka hans og den ble bygd i stedet for en annen kirke som hadde stått lengre oppe på andre sida av elven, på Muskjer.
Der er det fremdeles spor etter kirkegården og gamle folk som enda lever i dag husker at det sto trekors der enda da de var barn.
 
Den nye kirka var åttekanta, en sjelden form på Nordmøre. I 1848 bygde han Ålvundeid Kirke. Da var ”Tøftinj” blitt 71 år.
Det går mange historier om ”Gammeltøftinj” og en er om nettopp byggingen av Ålvundeid Kirke. ’
Folk på Ålvundeid bestilte en kirke slik som på Romfo av ”Tøftinj”. Derfor hugg de også tømmeret etter mål derifra.
Stokkene ble også formet og lafteknutene laget til slik at den var klar for å settes sammen.
Historien vil ha det til at ”Gammeltøftinj” ikke ville at kirka på Ålvundeid skulle bli større en kirka på Romfo.
Derfor hugg han i nattens mulm og mørke av knutene på alle stokkene slik at alle veggene ble kortere en Romfokirka.
I dag er det vel ingen på Ålvundeidet som mener annet en at kopien ble finere enn originalen.
Det er det nok selvsagt folk i Romfokretsen som ikke helt er enig i.
 
Som man hører av denne historia kunne Ole Pedersen Tøfte være en vanskelig mann å ha med å gjøre.
Sagnet vil derfor ha det til at han etter hvert sjelden ble bedt på gjestebud og bryllup, selv om dette var en tid da alle i grenda gjerne skulle inviteres.
Det hendte likevel at han kom på slike tilstelninger så folk trakk et lettelsens sukk en dag det skulle tures bryllup og forbipasserende hørte banking fra smia på Tøfte.
Da mente man at han nok var opptatt med annet og ikke kom.
Man skal passe seg så det ikke går troll i ord for det var nok nettopp et troll mange trodde det var som kom haukende inn gjennom dørene senere på kvelden med horn på hodet og nysmidde jernklør som rispet opp stokkene i stua. Sannhetsgehalten i denne historia er vanskelig å si noe om.
Ofte får slike historier nye hovedpersoner, men beholder innholdet etter som århundrene går. En spesiell person var det i alle fall for det går mange historier om ham.
 
En er gjengitt i årsskriftet ”Leikvin” fra 1977 i en artikkel av Eric Furu.
 ”En gang sogneprest Møller holdt bibellesning der oppe i naboskapet og han selv var nesten ferdig kalte han paa nogle tilstedeværende at sige nogle ord. Tilstede var også ”Gamletuften” som udtrykte sig i følgende ord: ”Ja den sønda ho e stor, det e sekkert det,  -men saa e oss mang om o’ au. Det e saa dem sie, søndag jer meniskja lang og grann.” Sunøves sang: Gu velsigne gamle far, ta fram flaska vara snar, Gammeltøfte gjem e snus her ska bli et løstegt hus.” 
I den samme artikkelen nevnes det at ”Tøftinj” kom med en spådom om Hovskirka.
I 1968 blåste gammelkirka ned. Det ble kronerulling for ny kirke der blant annet Fru Arbuthnott bidro.
Noen talte frampå om at ”Gammeltøftinj kunne være den rette til å sette opp ny kirke, men man mente at han var for gammel. Han var da 85 år gammel.
Så oppdraget gikk til en annen. Gammelkaren fra Tøfte, ble muligens noe forurettet over dette for når kirka sto ferdig skal han ha gått på sine egne ben fra Flatvad til Sunndalsøra.
Der gikk han inn i kirka, så seg om og sa noen velvalgte ord: ”Det va da radt fan te gudshus. Alt fer høgt og alt fer smal. Ta her byggje står ikkje i 30 år.” I 1885 ble kirka tatt av nebbvind. Det rakk ikke ”Gammeltøftinj” å oppleve, han døde i 1878, 95 år gammel. Nykirka sto ikke i 30 år og det var nok fordi det var slik som byggmesteren fra Tøfte mente, den var for smal og for høy og ble slik lett tatt av nebbvinden.
The most visited gambling websites in The UK