Menu

porten banner v2

Nyheter

Nyheter

Innkalling til generalforsamling 8.juni kl 19.30

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

Til aksjonærene i Sunndalsporten Eiendom AS

                                                                                               Sunndalsøra, 30.05.2017

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Sunndalsporten Eiendom AS i Sunndalsporten torsdag 8. juni 2017 kl 19.30.

Til behandling i generalforsamlingen foreligger:

 1. Godkjenning av sakliste og eventuelle fullmakter
 2. Valg av møteleder, protokollfører, og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016
 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd samt utdeling av utbytte
 5. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret og revisor
 6. Valg av styre, styreleder, valgkomite, aksjonærutvalg og revisor

Vedtektene § 5 / Aksjonæravtalen pkt 6: Selskapets styre skal ha 3-6 styremedlemmer, hvorav ett medlem oppnevnt fra Sunndal Næringseiendom AS. Aksjelovens § 6-6: Styret velges for 2 år når ikke annet er fastsatt i vedtektene.

Følgende valg ble vedtatt av generalforsamlingen 25. mai 2016:

Styre:

Leif Kåre Gustavsen, leder valgt for 1 år

Anne Gulla Hagen, valgt for 1 år (oppnevnt av SNE)

Jorunn Klingøy, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Gunnar Edvin Nisja, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Marit Hjellmo, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Varamedlemmer:

Per Helge Malvik – personlig vara for Anne Gulla Hagen

Harald Øyamo, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Bjørn Gravem, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Valgkomite:

Gunnar Olav Nisja, valgt for 1 år, leder

Jens – Petter Jørgensen, valgt for 2 år

Evy Forseth, valgt for 3 år

Aksjonærutvalg:

Lars Arnold Forseth, valgt for 1 år

Asbjørn Gravem, valgt for 2 år

GBU v/Leif Larsen, valgt for 3 år

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt.

Saker som ønskes framlagt på generalforsamlingen, må være innkommet til styret innen en uke før generalforsamlingen avholdes

 

Se komplett resultatregnskap med revisjonsberetning her: http://sunndalsporten.com/index.php/nyheter/881-spe

 

Med hilsen

Leif Kåre Gustavsen (sign), styreleder

 

 

 

 

Åpningstider Joker Sunndalsporten påskeferien 2017

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

Fredag: 0900 - 1900

Lørdag 0900 - 1800

Palmesøndag: 1000 - 1800

Mandag 0900 - 1800

Tirsdag 0900 - 1800

Onsdag 0900 - 1900

Skjærtorsdag 1000 - 1800

Langfredag 1000 - 1800

Påskeaften 0900 - 1800

1. påskedag 1000 - 1800

2. påskedag 1000 - 1800

 

Velkommen til en trivelig handel!

Årsmøte i GBU 23.mars 2017 kl 20

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

GBU kaller inn til årsmøte torsdag 23.mars kl 2000 i Sunndalsporten.

 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av to personer til å skrive under protokollen

3. Valg av møteleder

4. Årsmelding fra styret

5. Regnskap

6. Fastsetting av kontigent

7. Valg av leder for et år

8. Valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem

9. Valg av revisor og medlem valgkomité

10. Fastsetting av honorar til styret 2016

11. Info om kommende aktiviteter 2017

12. Innkomne saker

 

Servering. 

Alle er velkommen!

Årsmelding og regnskap blir utdelt på årsmøtet.

 

For styret, 

Leif Larsen.

Sunndalsporten Eiendom AS overtar Joker Sunndalsporten

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

Sunndalsporten Eiendom AS tar over drifta av butikken på Gjøra.

Det har styret i eiendomsselskapet besluttet etter at eier og driver av Joker-butikken på Gjøra, Odd Inge Sliper, i en periode har signalisert at han ønsker å trappe ned aktiviteten etter snart ni år som butikkmann på Gjøra.

-Joker butikken på Gjøra har etter styret sin oppfatning et godt grunnlag for vekst og økt lønnsomhet. Dette blir derfor oppgave nummer en i den nærmeste fremtid. Så har styret en ambisjon om å finne ny butikkdriver og eier på noe lengre sikt, sier leder av eiendomsselskapet, Leif Kåre Gustavsen.

Odd Inge Sliper startet opp som Joker kjøpmann på Gjøra sommeren 2008 etter at Coop la ned butikken. I den første perioden ble Joker drevet i Coop sine tidligere lokaler, fra sommeren 2011 ble de nye lokalene i Sunndalsporten tatt i bruk.

Det har over noe tid vært tett og konstruktiv dialog mellom butikkeier, de ansatte og Eiendomsselskap for å finne den beste løsningen. Uten denne gode dialogen hadde ikke dagens løsning vært mulig,

-For våre kunder vil ikke eierskifte få noen umiddelbare konsekvenser. Vareutvalg, åpningstider og servicetilbud vil videreføres med kun mindre justeringer. Sunndalsporten Eiendom AS ser på tiden som kommer som spennende, veien videre må stakes ut, og i dette arbeidet er også kretsen vesentlig framholder Gustavsen.

Torsdag 2. mars ble det gjennomført et godt besøkt informasjonsmøte for hele kretsen. Møtet ble gjennomført i Sunndalsporten. Budskapet her var at en lokal butikk trenger kretsen - og kretsen trenger lokal butikk.

I løpet av året vil en ladestasjon for el-biler bli etablert ved Sunndalsporten. I tillegg er planen at det skal arbeides videre med uteområdet. Etter asfaltering av områder ved Sunndalsporten i fjor høst gjenstår noe arbeid med gangveier, kantsteiner og plen.

Sittende styre i Sunndalsporten Eiendom AS, fra venstre: Edvin Ole Røen daglig leder, Anne Gulla Hagen, Harald Øiamo, Jorunn Klingøy, Gunnar Edvin Nisja, Marit Hjellmo og Leif Kåre Gustavsen, styreleder. Bjørn Gravem var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Møte 2.mars om videre drift av Joker Sunndalsporten

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

Alle i kretsen inviteres til informasjonsmøte med status om videre drift av butikken vår. Møtet er på Sunndalsporten torsdag 2.mars kl 19:30. Det blir også informasjon om Eiendomsselskapet generelt. Bygdekvinnelaget står for servering. 

 

Velkommen skal dere være :)

Bøgdakveld fredag 4.november

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

GBU, styret i Musgjerd grendahus og prosjektet Øvre Sunndal inviterer til bøgdakveld 4.november fra kl 19:00-02:00.

Vi legger vekt på det sosiale med servering av fårikål og noe søtt. Det vil bli løftet frem utfordringer og muligheter i øverbygda med en dialog sesjon med Frode Haarstad som ordstyrer.

- Fiskesperre kommer 2017, hvilke muligheter har vi?

- Tettstedsutvikling Gjøra, hva kan bli bedre?

- Østfløyen i Sunndalsporten 2017, muligheter og utfordringer. 

- Kommersiell turismesatsing i Åmotan neste sommer?

- Fremtiden for Musgjerd grendahus.

 

Lotterisalg med spennende premier, informasjon om studietur til Stokkøya våren 2017. Frode Haarstad & Næver spiller. Håper flest mulig har anledning å ta del denne kvelden og at flest mulig kan melde sin interesse for planlegging av mat m.m. Påmelding under arrangement til GBU Facebook eller liste på Joker Sunndalsporten. Billetter inklusiv mat, musikk og transport hjem (øverbøgda) kr 300,-.  

 

Hilsen

Styret GBU, styret Musgjerd grendahus og prosjektet Øvre Sunndal.

Prosjektleder Øvre Sunndal: Egil Ørjan Thorsen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Mob. 95 96 18 15

«Gjøra Junior» – ei avis laga av elevar på 6. og 7. trinnet ved Gjøra oppvekstsenter

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

Etter at elevane har hatt prosjektet «Avis i skolen» denne hausten, fekk dei lyst til å lage ei eiga avis. Resultatet kan du sikre deg no før jul. Avisa vil bli seld i Sunndalsporten på Gjøra fredag og laurdag for kr 50,-. På Gjøra vil og avisa bli seld til dei einskilde husstandane.

 

Inntekta av salet går til Kreftforeninga.

 

Kontaktlærar Gerd Vollan Elshaug, Randi Næsgård Larsen og Gunn Signe Aarnes har jobba saman med elevane om avisa.

 

I «Gjøra Junior»  kan du blant anna lese om det unike funnet av to kokegroper og to gravrøyser i Gjørasmoen, like ved oppvekstsenteret. Fylkesarkeolog Kristoffer Dahle har heilt ferske opplysingar å kome med denne veka. Kokogropene er eldre enn ein først trudde. Den eldste er frå yngre bronsealder, ca år 800 f.Kr, den yngste mellom år 800 og 550 f. Kr. Arkeologen er noko overraska over at det er gjort så gamle funn så langt oppe i dalen. Det viser at det har vore tidleg busetting her på Gjøra.

 

Det er også presentasjon av redaksjonsmedarbeidarane, intervju av personar frå Gjøra og mykje meir i avisa vår.

 

Så løp og kjøp. Dette kan også vere ei fin julegåve.

 

Fossekallen 4H feirer 20 år!

 • Overordnet kategori: Hovedmeny

Dette året feirer vi at Fossekallen 4H er blitt 20 år. Høstfesten finner sted i Musgjerd grendahus fredag 21.oktober kl 18:00. Håper du har anledning til å feire sammen med oss!

Det blir som vanlig utstilling av prosjekt, servering og underholdning.

Velkommen han dere være! 

The most visited gambling websites in The UK