Menu

porten banner v2

Egil Thorsen – Bygdas bygdeutvikler, hva skal han jobbe med?

  • Overordnet kategori: Hovedmeny

Bygdeutvikleren skal jobbe med utviklingsprosjekter som skal bidra til sikre eksisterende arbeidsplasser og bidra til etablering av nye. GBU har store forventninger til Egil og ser frem at han vil være i arbeid fra 1. april.

 

Gjennom prosjektet «Øvre Sunndal 2015-18» skal GBU, Sunndal Kommune, Sunndal Næringsselskap og iNasjonalparker i samarbeid med Miljødirektoratet utvikle og etablere 

  • - Et infosenter ifbm utbyggingen av en laksesperre i Driva,
  • - Innfallsporter til naturvernområdene Dovrefjell-Sunndalsfjella og Trollheimen
  • - Et innendørs infopunkt for naturvernområdene Dovrefjell-Sunndalsfjella og Trollheimen i Sunndalsporten

GBU har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å utvikle og etablere et informasjonssenter i forbindelse med bygging av fiskesperre i Driva som ledd i gyro-bekjempelsen. Videre har Miljødirektoratet besluttet at nasjonalparksenteret på Gjøra skal omgjøres til et innendørs informasjonspunkt i forbindelse med informasjon om naturvernområdene i Dovrefjell-Sunndalsfjella og Trollheimen. Prosjektet har videre som mål å bidra til økt verdiskaping innen landbruk og reiselivsrelatert virksomhet i Øvre Sunndal og Fjellgårdene, samt å bidra i gjennomføring av ulike næringsutviklingstiltak i området. Arbeidet skal skje i nært samspill med de som bor og virker i området.

Egil er tiltenkt å være prosjektleder for hele prosjektet. Til delprosjektene er det lagt inn midler til prosjektledelse på til sammen 1.260.000 kr. (tilsvarer 2100 timer) Egil skal i tillegg være prosjektleder for to av delprosjektene og iNasjonalparker for det tredje; innendørs informasjonspunkt. Videre er det lagt inn prosjektmidler til konkrete informasjonstiltak og til drift og avklaring Sunndal Nasjonalparksenter via iNasjonalparker 2016.  Bygdeutvikleren skal også jobbe med andre prosjekter som bla lokalmatprosjektet Gjøra Mat som allerede er fullfinansiert. Og det står prosjekter i kø som det bør tas fatt i.

Miljødirektoratet har gitt en foreløpig tilbakemelding sist fredag (26.2.): «Det ser ut til at dere er med i øverste bunke, men at dere ikke kan forvente å få hel omsøkte beløp. Eksakt tildelingsbrev blir ferdig over helga.»  Det er søkt om 2,4 mill. kr. fra Mdir, men dette beløpet blir nok litt redusert.

Har dere andre ideer på prosjekter/aktiviteter Egil skal jobbe med, er det bare å ta kontakt med noen i GBU styret. (Margaret, Frank Magnar, Jens, Ragnhild eller Leif)

The most visited gambling websites in The UK