Menu

porten banner v2

Romfo sokneråd

Trosopplæring i Romfo sokn

  • Overordnet kategori: Ressurser

Formålet for trosopplæringa i Romfo er:

  • At barn og unge fra 0-18 år skal føle seg tilknytta kirka si.
  • Vi vil styrke trua på Gud, og gi de tillit til Gud i hverdagen.

 

TILHØRIGHET - til kirke og fellesskapet

TRO - på Gud

TILLIT - til Gud i hverdagen

Les mer: Trosopplæring i Romfo sokn

Styret i Romfo sokneråd 2014

  • Overordnet kategori: Ressurser

Leder:                                          Ole Magne Bjørnjell

Nestleder:                                    Britt Gikling

Sekretær:                                     Grete Brenden Solberg

Kasserer:                                      Halvard  Vermøy

Medlem:                                       Endre Klingøy

Medlem:                                       Rita Dyrnes Flatvad

Medlem (prest):                           Helge Storseth

Varamedlem:                                Gunn Lillian HerselSvisdal

Dåpskontakt:                                Rita Dyrnes Flatvad

Nødhjelpskontakt:                        Gunn Lillian HerselSvisdal

Medlemmer til Fellesrådet:          Halvard Vermøy

                                                      Britt Gikling

1 vara:                                           Endre Klingøy

2 vara:                                           Rita Dyrnes Flatvad

Årsmelding 2012/2013 i Romfo sokn

  • Overordnet kategori: Ressurser

Styret i Romfo Sokneråd :

Leder:                                          Endre Klingøy

Nestleder :                                   Britt Gikling

Sekretær:                                     Grete Brenden Solberg

Kasserer:                                     Halvard  Vermøy

Medlem :                                    Ole Magne Bjørnjell

Medlem :                                    Rita Dyrnes Flatvad

Medlem (prest):                          Helge Storseth

Varamedlem:                              Gunn Lillian Svisdal Hersel

Dåpskontakt :                               Rita Dyrnes Flatvad

Nødhjelpskontakt :                      Gunn Lillian hersel Svisdal

Medlemmer til Fellesrådet :        Halvard Vermøy

                                                     Britt Gikling

1 vara :                                         Endre klingøy

2 vara :                                         Rita Dyrnes Flatvad

Les mer: Årsmelding 2012/2013 i Romfo sokn

Gudstjenester i Romfo

  • Overordnet kategori: Ressurser

Det har vært lite med gudstjenester i Romfo etter nyttår – på grunn av prestesituasjonen i Sunndal. Men nå er sola tilbake, og med den Sigurdur Helgason. Han vil forrette gudstjeneste med nattverd i Romfo kirke til vanlig høymessetid på søndag. 

Ikkje Hafsåsen likevel

  • Overordnet kategori: Ressurser

Det har tidlegare vore kunngjort gudstjeneste i Hafsåsen på 2.pinsedag, men denne går diverre ut. Årsaka er at gamle Hafsås skule ikkje er disponibel.

 

Boka om Gjøra kapell er nå i salg.

  • Overordnet kategori: Ressurser

Da er boka om kapell kommet fra trykkeri og bokbinderiet - og er nå i salg i Sunndalsporten. Det er Romfo sokneråd som står bak utgivelsen av boka, som er samlet og tilrettelagt av Erik Jenstad, Helge Storset og Tommy Fossum. Boka er trykt i et opplag på 1000 og soknerådet håper at alle med et bankende hjerte for øverbøgda og kapellet kjøper boka til 200,- - og kanskje gir den som en ekstra julegave til slekt og venner.

Leikvin-boka, som i år hadde Øverbøgda som tema, er helt utsolgt.

 

 

The most visited gambling websites in The UK