Menu

porten banner v2

Styret i Romfo sokneråd 2014

  • Overordnet kategori: Ressurser

Leder:                                          Ole Magne Bjørnjell

Nestleder:                                    Britt Gikling

Sekretær:                                     Grete Brenden Solberg

Kasserer:                                      Halvard  Vermøy

Medlem:                                       Endre Klingøy

Medlem:                                       Rita Dyrnes Flatvad

Medlem (prest):                           Helge Storseth

Varamedlem:                                Gunn Lillian HerselSvisdal

Dåpskontakt:                                Rita Dyrnes Flatvad

Nødhjelpskontakt:                        Gunn Lillian HerselSvisdal

Medlemmer til Fellesrådet:          Halvard Vermøy

                                                      Britt Gikling

1 vara:                                           Endre Klingøy

2 vara:                                           Rita Dyrnes Flatvad

The most visited gambling websites in The UK