Menu

porten banner v2

Trosopplæring i Romfo sokn

  • Overordnet kategori: Ressurser

Formålet for trosopplæringa i Romfo er:

  • At barn og unge fra 0-18 år skal føle seg tilknytta kirka si.
  • Vi vil styrke trua på Gud, og gi de tillit til Gud i hverdagen.

 

TILHØRIGHET - til kirke og fellesskapet

TRO - på Gud

TILLIT - til Gud i hverdagen

 

Dette gjør vi:

  • Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste, med utdeling av dåpslys og bilde med kveldsbønn.
  •  Ved høsttakkefesten: Invitasjon til alle barn mellom 0 og 9 år. Utdeling av bok til 3-åringer, 4-års bok til 4-åringer, barnebibel til 5-åringer og 6-åringene tar med høstens grøde, og får DVD.
  • 1-årsabonnement på Barnas Søndagsblad til 7-åringene
  • 1-7.klasse: Barn i gudstjeneste, blir kjent med kyrkja og deltar aktivt i fastelavensgudstjeneste og høsttakkefesten.
  • Ved fastelavensgudstjeneste: Invitasjon til alle barn og ungdommer mellom 10 og 18 år. Utdeling av Ny-testamentet til 11-åringer.
  • Konfirmasjon og utdeling av Bibel til konfirmantene.
  • I samarbeid med Hov menighet: Søndagsskole, juleverksted og leir, fredagsklubb for 5.-8.klassingene, leder på leir og ledertrening for ungdom.
The most visited gambling websites in The UK