Menu

porten banner v2

Satser på aktiviteter

  • Overordnet kategori: Ressurser

Stiftelsen iNasjonalparker og Sunndal nasjonalparksenter søker Sunndal kommune om tilskudd til to prosjekter som skal gi økt aktivitet i øvre Sunndal.

Prosjektene har fått arbeidstitlene «Ung i nasjonalpark» og «Nytt aktivitetsprogram i øvre Sunndal».

– Vi ser for oss å bygge dette opp gradvis over noen år. Det betyr at det i 2012, som første år, vil bli planlagt og gjennomført tiltak som er relativt enkle og uten stor økonomisk risiko. Året 2012 er derfor å betrakte som et første testår. Allerede til våren skal vi ha fått i gang utleie av sykler og tilbringertjeneste, med en spesiell markedsføring av turen Lønset - Gjøra over fjelldalene, vi skal ha vikingdag med bueskyting på Gjøra, guidede turen i Åmotan og i tilgrensende områder og vi skal ha vandrerturer med utgangspunkt i nasjonalparksenteret, det vil si korte vandreturer med aktiviteter for barn, skriver Morten Liebe i Stiftelsen iNasjonalparker og Gunn Signe Aarnes i Sunndal nasjonalparksenter i søknadsbrevet til Sunndal kommune.

Les mer her:

http://www.auraavis.no/lokale_nyheter/article5876372.ece

 

The most visited gambling websites in The UK