Menu

porten banner v2

Innkalling til generalforsamling i Sunndal Nasjonalparksenter AS

 • Overordnet kategori: Ressurser

Generalforsamlingen for Sunndal Nasjonalparksenter AS blir holdt i Sunndalsporten torsdag 26.juni kl 19. 

 

Til behandling foreligger:

 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

 2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

 3. Godkjenning av årsberetning 2013.

 4.  Godkjenning av årsregnskap 2013.

 5. Valg av styre og revisor:

  Følgende styremedlemmer er på valg: Bjørg Marit Sæteren, Gijs Lagerman og Solveig Vollan (1. varamedlem).

 6.  Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

  Det er i 2013 utbetalt godtgjørelse på kr 15.000,- til styret.

   

  Det er i 2013 utbetalt kr 10.625,- i revisorhonorar.

 7.    Forslag om å endre vedtektene for Sunndal Nasjonalparksenter (Vedlegg 1)                 

     

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt. Det vil bli enkel kaffeservering på årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Gunn Signe Aarnes

Styreleder/ Daglig leder                             

The most visited gambling websites in The UK