Menu

porten banner v2

Sunndalsporten Eiendom AS

Gjennomført generalforsamling i Sunndalsporten Eiendom AS

  • Overordnet kategori: Ressurser
19. mai 2010 var det generalforsamling i Sunndalsporten Eiendom AS i Musgjerd Grendahus.
 
Det var vanlige årsmøtesaker, i tillegg til punkt 8, som gikk på kapitalforhøyelse.
 
Styret hadde formulert følgende forslag:
 
8. Kapitalforhøyelse
For å sikre nødvendig kapital til ferdigstilling av uteområde ved Sunndalsporten, etablering og utbygging av et drivstoffanlegg og kjøp av gammelbutikken foreslår styret å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved nytegning av aksjer.
Styrets forslag:
Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med minimum kr 300.000 og maksimum kr 700.000 NOK. Pris per aksje settes tilsvarende gjeldende aksjers pålydende kr 5000.
Nåværende aksjonærers fortrinnsrett iht aksjelovens paragraf 10-4 gjelder, men også nye aksjonærer skal gis mulighet til å tegne aksjer.
Denne fullmakten gjelder fram til 31.12.2010.
Les mer: Gjennomført generalforsamling i Sunndalsporten Eiendom AS
The most visited gambling websites in The UK