Menu

porten banner v2

Historien rundt Sunndalsporten

  • Overordnet kategori: Ressurser

 

Den store bygdemobilseringen

Samlet og tilrettelagt av Tommy Fossum og Gunn Signe Aarnes.

Nærbutikken på Gjøra ble nedlagt på rekordtid. Da tok bygdefolket affære. Dette er historien om den store bygdemobiliseringen i øvre Sunndal, som er årsaken til at Sunndalsporten offisielt kunne åpnes i strålende solskinn 14. juli 2011.

 

FOTO: LUDVIG KILLINGBERG Jr.

 

- Velkommen til et av de viktigste møtene i øverbygda på mange, mange år!

 

Slik ble folkemøtet i Musgjerd grendahus innledet da sjokkmeldinga hadde kommet fra Coop Orkla Møre sommeren 2008: ”Bua” på Gjøra skal legges ned.

Reaksjonene fra bygdefolket og andre lot ikke vente på seg da beskjeden om nedlegginga kom. Folk var fortvilt og oppgitt over at nærbutikken, møtestedet, hjertet i øverbygda, skulle legges ned.

Og Coop holdt ord: Bare noen dager etter at de for første gang sa de ville legge ned butikken, trakk de ut kontakten og holdt opphørssalg.

Lykken var da at Gjøra Bygdeutvikling (GBU) og en egen arbeidsgruppe under GBU allerede en tid hadde jobbet med å få til et bygdesenter.

Enigheten var unison om at en tilværelse uten nærbutikk ville være alvorlig for beboerne på Gjøra og i øverbygda, for hyttefolket og turistene med et bankende hjerte for stedet og fjellområdene omkring.

Tre år etter at Coop la ned – og Odd Inge Sliper fra Lønset etablerte Nærbutikken på Gjøra – åpnet Sunndalsporten på Gjøra offisielt 14. juli 2011. Butikken åpnet i nye lokaler med større vareutvalg enn noen gang under vignetten Joker Sunndalsporten – og med nye fleksible åpningstider, takket være at Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjente Gjøra som turiststed etter påtrykk fra GBU og Sunndal kommune. I Sunndalsporten er også Sunndal nasjonalparksenter lokalisert sammen med frisør Margarets salong. Det er utstillingslokaler, toaletter, dusj, lese- og kaffekrok – og det jobbes med å etablere nye tilbud under det særpregede skifertaket like ved riksvei 70.

 

Dette er bakgrunnen for at Sunndalsporten ble reist i øverbøgda i Sunndal:

* GBU (Gjøra Bygdeutvikling) arrangerte framtidsverksted i Musgjerd Grendahus 9. og 10. februar 2007. Helga ble ledet av Åse Lund Støen, og ca 40 personer fra øverbygda satte av dagene. Her var temaet ”Gjøra – beste bygd å bo i 2020”.

Det ble dannet flere arbeidsgrupper ut i fra interesser, og ei av disse gruppene ble etter hvert til prosjektgruppe Sunndalsporten, som startet arbeidet. Gruppa bestod av Gunn Signe Aarnes (leder), Leif Larsen (nestleder), Alf Jonny Sande, Gijs Lagerman, Monika Myrle og Elin Nisja. Sivert Sande ble leid inn som prosjektleder.

* Allerede 15. februar 2007 ble tanken om at ”Gjøra vil ha Sunndalsport” presentert på et grendemøte på Gjøra skole, med masse bygdefolk og representanter fra Sunndal kommune tilstede. Aura Avis skrev: ”Et glødende engasjert bygdefolk hadde forslagskassen full.”

* Bygdeutviklingsmidler på totalt kr 300.000,- ble innvilget etter at Tommy Fossum og Leif Larsen sendte inn søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette var god motivasjon og nødvendige penger for å fortsette arbeidet med å utvikle og ”løfte” Gjøra.

* Målet til bygdefolket var at Coop Marked, som hadde butikk på Gjøra, skulle bli med over i det nye næringsbygget. Men åtte arbeidsdager etter at styret i Coop Orkla Møre bestemte å legge ned butikken på Gjøra, ble butikken stengt onsdag 2. juli 2008. Gruppa og Gjøra Bygdeutvikling måtte skifte fokus fra å planlegge nybygg til å berge butikkdrift.

* Det ble holdt folkemøte: ”Ka no, øverbøgda?” sommeren 2008. Og viljen var stor blant folket til å se framover. Det ble uforpliktende tegnet aksjer på et folkemøte for kr 325.000,- hvor også et interimstyre for et eiendomsselskap ble valgt. Dette styret bestod av Gunnar Edvin Nisja (leder), og øvrige medlemmer Tommy Fossum, Kari Marie Jenstad og Lars Arnold Forseth. Ronny Mowatt fra Merkurprogrammet til staten var til god hjelp i denne tida.

* Arbeidet fikk et løft med at arkitekt Kjell Kosberg tok kontakt i juni 2008, og sa at han ville tegne Sunndalsporten gratis. I en sms skrev han: ”Sitter oppe i Hafsåsen og leser avisa og aksjonen for å berge lokalbutikken på Gjøra. Vi tilbyr oss å tegne gratis nytt næringsbygg på Gjøra, slik at den prosessen evt kan komme i gang uten store planleggingskostnader. Gjøra, Hafsåsen og Sunndalen betyr veldig mye for oss! Mvh Liv og Kjell Kosberg.”

* Det ble raske vekslinger, og mye jobbing, på flere hold. Aksjetegning kom i gang, til en verdi av kr 5.000,- pr aksje. De enkelte husstander i Gjøra krets ble besøkt, det ble delt ut blanketter for tegning av aksjer til hyttefolk, i tillegg til at de ble lagt ut og hengt opp flere steder i kommunen. Aksjetegninga gikk veldig bra, og da siste aksje var tegnet i oktober 2008, var det kommet inn totalt 1.875.000,- i aksjekapital. Av disse var kr 765.000,- tegnet av Sunndal Næringseiendom.

* Stiftelsesmøtet til Sunndalsporten Eiendom AS ble holdt i Musgjerd grendahus onsdag 22. oktober 2008. Det nye styret ble Sivert Sande (leder), Gunnar Edvin Nisja (nestleder), Per Ove Dahl, Lars Magne Bjørbekk og Margaret Hallan. Per Helge Malvik, Sunndal Næringsselskap, ble daglig leder for selskapet.

* I løpet av høsten hadde bygdefolket også fått butikk på Gjøra igjen. 27. september åpnet Gjøra Handel ved Odd Inge Sliper, som også driver butikk på Lønset.

* Sunndal kommune var positive og velvillige i prosessen. Tomta ble gitt gratis, og allerede i begynnelsen av september ble den ryddet. Skogkompaniet gjorde en stor jobb her gratis, i tillegg til at lokalt mannskap ryddet vekk røtter i etterkant, selvsagt på dugnad. Sunndal Energi leverte gratis byggestrøm.

* Tegningene til Sunndalsporten har blitt forandret flere ganger underveis. Kjell Kosberg og hans folk tegnet om med gode innspill fra andre.

* Etter at ingen ga anbud på prosjektet høsten 2009, inngås en intensjonsavtale med Tradisjonsbygg som får opsjon på totalentreprise ved endelig byggevedtak.

* Landskapsarkitekt Jostein Bjørbekk (sunndaling og medeier i “Bjørbekk og Lindheim” i Oslo) prosjekterte uteområdet i 2010 og får god support av kommunens landskapsarkitekt Berit Skjevling i sluttfasen.

* Sunndal kommune inngikk en fleksibel leiekontrakt, som gir plass for andre etableringer, og som skal huse bibliotek og informasjon. Øvrige leiekontrakter inngås – og Sunndal Sparebank trår til på et marginalt prosjekt med god egenkapital.

* Emisjonvedtak i generalforsamling 19.mai 2010 (før endelig byggevedtak var fattet): kr 375.000,- kom inn, og mange av de samme aksjonærene tegnet nye aksjer. Total aksjekapital kom nå på kr 2.250.000,-.

* Sommeren 2010 begynte Tradisjonsbygg sine forberedelser på tomta. Coop-bygget kjøpes samtidig opp for kr 350.000,- pluss omkostninger.

Tomta er ryddet og det er klart for bygging av Sunndalsporten. Foran fra venstre: Tommy Fossum (leder i Gjøra bygdeutvikling) og Bjørn Berge

(styreleder i Sunndalsporten Eiendom AS). Bak fra venstre: Margarte Hallan, Marit Kamsvåg, Lars Magne Bjørbekk, Eva Gikling, Anne Gulla Hagen, Gunn

Signe Aarnes, Gunnar Edvin Nisja, Leif Johansen og Endre Nisja.

Foto: KJELL OVE HOLSBØVÅG

 

* 7. september 2010 fattes vedtak om bygging og totalentreprise inngås med Tradisjonsbygg.

* Samme dag fattes vedtak i Nærings- og miljøutvalet i Møre og Romsdal om å innvilge søknaden fra Gjøra på kr 600.000,- i bygdeutviklingsmidler, med utbetaling fordelt over tre år. Jubelen er stor, og den nødvendige motivasjon og kapital til å fortsette arbeidet er på plass. Regional- og næringssjef Bergljot Landstad sa det slik: ”Gjøra-samfunnet har gjennom fleire år vist mot, engasjement og handlekraft. Med ei slik dugnadsånd i botn, er vi sikre på at dei pengane fylkeskommunen investerer i prosjektet vil gje synlege resultat.”

* Høsten 2010 reises stål og Sunndalsporten blir tett før jul 2010. Byggeprosessen har vært godt prosjektert og fullføres i henhold til plana.

FOTO: Tommy Fossum

FOTO: Tommy Fossum

* Ni måneder etter styrevedtaket er det overtakelsesbefaring 17. juni. Gjøra Bygdekvinnelag tar nedvask av hele bygget på en kveld - og Gjøra Bygdeutvikling organiserer en rekke dugnader, blant annet kjøring av jord og masse (som ble donert av Asbjørn Gravem og Tommy Fossum fra Gravem, og fra Maria Ørsund og Jens Petter Jørgensen fra Ørsund). Mye av uteområdet ble ordnet på dugnad, og mer kommer til etter hvert.

* 7. juli 2011 åpner Joker Sunndalsporten. Samtidig fortsetter arbeidet med uteområdet. Arbeidet med drivstoffanlegg utføres også mye på dugnad. Gunnar Edvin Nisja og Asbjørn Gravem har lagt ned en formidabel innsats her sammen med flere. Helt fram til åpningen legges det heller foran Sunndalsporten på dugnad.

 

* 14. juli 2011 åpnet Sunndalsporten offisielt med blant annet salutt, taler, musikalske innslag ved Sundalens StorBlåseEnsemble, Ola Bræin og Øystein Sandbukt, sang og musikk av barn fra Gjørakretsen, og servering av Gjøra Bygdekvinnelag. Vel 400 personer var til stede under selve åpningen.

FOTO: LUDVIG KILLINGBERG Jr.

* Erfaringene etter sommeren 2011 viser at det nye næringsbygget og bygdesenteret i øverbygda har livets rett. Det meldes om meget godt besøk og økt omsetning fra leietakerne.

* Utover sommeren og høsten 2011 fortsatte dugnadsarbeidet med uteområdet og planlegge og gjennomføre aktiviteter i og rundt Sunndalsporten.

* Fram til høsten 2011 er det lagt ned minst 7.500 dugnadstimer i forbindelse med bygget fra bygdefolkets side. Det har vært en del praktisk gjennomføring på dugnad, men kanskje aller mest tankeprosessene og gjennomføringen av disse har tatt mest tid og som nok er den avgjørende suksessfaktoren for at det faktisk står et nytt næringsbygg på Gjøra. Mange leverandører har også bidratt på ”dugnadsbasis”.

* Den 30. september 2011 åpnet drivstoffanlegget offisielt med musikk, gratis kveldsmat, åpning av bildeutstilling fra åpninga av Sunndalsporten og sosialt samvær. Dermed var elleve år med drivstoff-tørke i øverbøgda over. I løpet av de første dagene ble det solgt om lag 10.000 liter drivstoff.

 

Etableringen av Sunndalsporten har vært et eventyr, og et fantastisk stykke bygdemobilisering så langt! Bygdefolket håper og tror at det moderne signalbygget midt mellom Sunndalsøra og Oppdal vil ha gode funksjoner – og ikke minst – være et samlingspunkt for bygdefolk, hyttefolk og andre veifarende.

 

 

 

The most visited gambling websites in The UK