Menu

porten banner v2

Valgdebatt 2015 i Sunndalsporten

  • Overordnet kategori: Ressurser

Sunndal Nasjonalparksenter og Gjøra Bygdeutvikling arrangerer debatt mellom toppkandidatene fra de ulike partiene som stiller til valg i Sunndal.

Sted: Sunndal Nasjonalparksenter, Sunndalsporten på Gjøra

Dato & Tid: Onsdag 9. september kl 19.00.

Debattleder: Tommy Fossum.

AKTUELLE TEMA:

  • Bygdeutvikling, sentrumsutvikling i kretsene
  • Reiseliv, nasjonalpark, nasjonalparkkommunen Sunndal
  • Driva/laks/informasjonssenter
  • Beskatning av «verker og bruk»
  • Landbruk/rovdyr
  • Næringsutvikling; - hva legger politikerne vekt på?
  • Kommunereform


Rekkefølgen på tema bestemmes av debattleder.

Andre tema kan også tas opp.

Gratis inngang.

Velkommen!

The most visited gambling websites in The UK